วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ทหารร่วมป่าไม้ระนองยึดคืนผืนที่ป่าคลองบางริ้นเนื้อที่ 50 ไร่


ทหารระนอง ร่วมเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ตรวจยึดคืนพื้นที่ป่า 50 ไร่ ที่นายทุนรุกป่าเขตอุทยานป่าคลองบางริ้น เพื่อคืนผืนป่าให้แผ่นดินต่อไป
          พ.อ.อุทิศ อนันตนานนท์ รองผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 25 กองกำลังเทพสตรี เปิดเผยว่า ทหารชุดเฉพาะกิจ ร.25 ร่วมกับ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ รน.8 พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่กว่า 100 นาย เข้าตรวจยึดพื้นที่ป่าที่ถูกชาวบ้าน และนายทุนบุกรุกเข้าไปแผ้วถางครอบครองปลูกปาล์มน้ำมัน ยางพารา บริเวณป่าคลองบางริ้น หมู่ 2 ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
      
       ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวอยู่รอยต่อระหว่างอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว กับพื้นที่ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 เนื้อที่ประมาณ 50 ไร่ เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจยึดในส่วนของพื้นที่ที่อยู่ในเขตอุทยานฯ และเตรียมดำเนินการรื้อถอนพืชผลอาสินตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 ตามขั้นตอนกฎหมายให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน เพื่อคืนผืนป่าให้แก่แผ่นดิน
          ว่าที่ ร.ท.ฤทธิกรณ์ นุ่นลอย หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว กล่าวว่า อุทยานฯ มีพื้นที่รับผิดชอบมากถึง 417,500 ไร่ ครอบคลุมจังหวัดระนอง และจังหวัดชุมพร มีเส้นทางที่สามารถเข้า-ออกได้ถึง 147 เส้นทาง โดยปัจจุบัน พบมีการบุกรุกในหลายพื้นที่ ทางอุทยานฯ จึงได้ร่วมกับจังหวัดระนอง โดย กอ.รมน.จังหวัดระนอง ทหารชุด ฉก.ร.25 สนธิกำลังร่วมกันในการกวาดล้างขบวนการบุกรุกทำลายป่า เพื่อจัดการอย่างเด็ดขาดกับกลุ่มบุกรุกป่าในพื้นที่ตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อกวาดล้างผู้บุกรุกทำลายป่าให้หมดสิ้น
ข้อมูลจาก.. ASTV Manager ภาคใต้

ไม่มีความคิดเห็น: