วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ระนองเปิดศูนย์อาเซียนศึกษาให้บริการสื่อการเรียนสอน 3 ภาษา เปิดศูนย์อาเซียนศึกษา เพื่อเป็นศูนย์ให้บริการสื่อการเรียนภาษาอาเซียน โดยจัดให้มีการเรียนการสอนภาษาอาเซียน จำนวน 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาพม่า รวมทั้งบริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย ตั้งเป้าดำเนินงานเกี่ยวกับสตรี 4 เรื่อง ทั้งการช่วยเหลือ สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และยกระดับผู้นำสตรี 

          วันที่ 16 ส.ค.56 ดร.พวงเพชร ชุนละเอียด ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยในระหว่างการเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์อาเซียนศึกษา ณ ศูนย์อาเซียนศึกษาจังหวัดระนอง สำนักงาน กศน.จังหวัดระนอง ซึ่งตั้งอยู่ที่ห้องสมุดประชาชนจังหวัดระนอง ต.เขานิเวศน์ อ.เมืองระนอง ว่า จากการที่รัฐบาลได้จัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยมีเป้าหมายดำเนินงานเกี่ยวกับสตรีใน 4 เรื่องสำคัญ ได้แก่ การช่วยเหลือสตรี, การพัฒนาศักยภาพสร้างอาชีพและรายได้, การยกศักยภาพผู้นำสตรี และการดำเนินการเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสตรี
      
       โดยสำนักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ ได้มอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) กระทรวงศึกษาธิการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 สำนักงาน กศน.ได้กำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษาในจังหวัดพื้นที่นำร่องครอบคลุมทั่วประเทศ จำนวน 15 แห่ง ได้แก่กรุงเทพฯ, เชียงราย, เชียงใหม่, ตาก, มุกดาหาร, นครพนม, สุรินทร์, อุบลราชธานี, เพชรบุรี, ชลบุรี, ตราด, สงขลา, ภูเก็ต และระนอง
          สำนักงาน กศน.จังหวัดระนอง ได้จัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา ภาคใต้ เพื่อเป็นศูนย์ให้บริการสื่อการเรียนภาษาอาเซียน โดยจัดให้มีการเรียนการสอนภาษาอาเซียน จำนวน 3ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาพม่า บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย และสื่อประกอบการเรียนรู้ต่างๆ ซึ่งผู้มาใช้บริการสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย ทั้งนี้ ศูนย์อาเซียนศึกษาจะเป็นศูนย์ที่มีความพร้อมให้บริการด้านภาษาอาเซียน เพื่อพร้อมรับมือกับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ.2558 อีกทั้งยังเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนให้แก่ผู้นำสตรี สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า ประชาชนชาวระนอง และจังหวัดใกล้เคียงต่อไป


ข้อมูลจาก.. ASTV Manager ภาคใต้

ไม่มีความคิดเห็น: