วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ระนองจับมือเกาะสองผุดโครงการชุมชนคู่ขนานลดปัญหาขัดแย้ง


ระนองจับมือเกาะสอง จัดโครงการชุมชนคู่ขนานแนวชายแดนไทย-พม่า หวังลดปัญหาความขัดแย้ง
          พ.อ.อุทิศ อนันตนานนท์ รองผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 25 กองกำลังเทพสตรี เปิดเผยว่า เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งตามแนวชายแดนไทย-พม่า ด้าน จ.ระนอง-เกาะสอง ทาง จ.ระนอง จึงได้ร่วมกับ จ.เกาะสอง ประเทศพม่า จัดโครงการชุมชนคู่ขนานตามแนวชายแดนขึ้น โดยในเบื้องต้น มีชุมชนนำร่อง 3 คู่ ประกอบด้วย บ้านหลุมพอล่าง จ.ระนอง จับคู่กับบ้านตะปอยี ของ จ.เกาะสอง บ้านมะมุ จับคู่กับบ้านตะปอฮือ และบ้านเขาฝาชี จับคู่กับบ้านมะลิวัลย์
      
       สำหรับโครงการชุมชนคู่ขนานตามแนวชายแดนไทย-พม่า ทั้ง 3 คู่ จะมีการจัดกิจกรรมระหว่างชุมชน มีการผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ในลักษณะชุมชนพี่ ชุมชนน้อง ทั้งนี้ เพื่อให้ทั้ง 3 คู่ชุมชน 6 หมู่บ้านของทั้งสองประเทศเกิดความเข้าใจระหว่างกัน เกิดความรัก ความสามัคคี ลดปัญหาความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงความร่วมมือระหว่างกันในด้านต่างๆ จากนั้นทางจังหวัดจะสรุปผล และอาจขยายเพิ่มคู่ชุมชนคู่ขนานแนวชายแดนเพิ่มขึ้นในอนาคต
          นายนิตย์ อุ่ยเต็กเค่ง ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จ.ระนอง เปิดเผยว่า ทางองค์กรภาคเอกชนจังหวัดระนอง เห็นด้วยที่ทางจังหวัดได้จัดทำโครงการชุมชนคู่ขนานตามแนวชายแดนขึ้น ทั้งนี้ เพราะแนวชายแดนมักจะมีปัญหาการกระทบกระทั่งต่อกันได้ง่าย ซึ่งหากชุมชนเกิดความเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นก็จะสามารถแก้ไขได้โดยง่าย
      
       ปัญหาที่ทางภาคเอกชนกำลังหวั่นวิตก และอยากให้ทางจังหวัดเร่งแก้ไขปัญหาคือ กรณีปัญหาเขตพื้นที่ทับซ้อนตามแนวชายแดนไทย-พม่า ด้านจังหวัดระนอง ซึ่งมีอยู่เกือบตลอดแนวพรมแดน รวมถึงปัญหาเกาะแก่งหลายเกาะที่ทั้งสองประเทศยังหาข้อสรุปร่วมกันไม่ได้ ซึ่งหลายครั้งเกือบส่งผลให้เกิดปัญหาระหว่างกันเนื่องจากการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชน แต่ด้วยความสัมพันธ์ที่ดีของท้องถิ่นทั้งสองประเทศ จึงยังคงความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้ แต่หากยังไม่มีการแก้ไขปัญหากรณีเขตพื้นที่ทับซ้อนที่มีอยู่หลายจุด เชื่อว่าในอนาคตจะกลายเป็นชนวนปัญหาซึ่งอาจนำมาถึงความขัดแย้งได้
โดย.. ASTV Manager ภาคใต้

ไม่มีความคิดเห็น: